دستگاههای بدنسازی و عضلات درگیر کننده: دستگاههای بدنسازی به لوازمی اطلاق می شود که با استفاده از آنها سوخت و ساز بدن بالا رفته و همچنین باعث تقویت، حجم بیشتر، کات شدن و در نتیجه قوی شدن عضلات می شود. در علوم زندگی امروزی استفاده از لوازم ورزشی بسیار رایج شده است و بیشتر افراد…

دستگاه هاي بدنسازي در باشگاه عضلات هدف قدام سينه (chest): -سينه اي بزرگ ( pectoralis major) -سينه اي كوچك (pectoralis minor) -دستگاه شنا سوئدي -ميز پرس سينه هالتر -ميز پرس بالا سينه هالتر -ميز پرس زير سينه هالتر -دستگاه پرس سينه -دستگاه پرس بالا سينه -فلاي -دستگاه پرس سينه نشسته -دستگاه قفسه سينه نشسته -دستگاه…