امروزه با رشد روز افزون مراکز ورزشی در کشور، همچون باشگاه های بدنسازی ، مراکز تناسب اندام و مجموعه های ورزشی و …  انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده نیز فزونی یافته است. لذا تمرکز بر رضایت مشتریان در بازار رقابتی این صنعت و بهبود مستمر عملکرد، باید از اهداف بنیادي این مراکز باشد.…

یکی از اصلی ترین پارامترهای افزایش عضله ، پروتئین هایی است که بیش از نیازهای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ولی لزوماً افزایش پروتئین ورودی به بدن نمی تواند به تنهایی باعث افزایش توده و حجم عضلات شما شود. ضمن اینکه حتی ممکن است در بعضی موارد آسیب های به فرد برساند. پروتئین مورد…