در ابتدا کمی با ورزش تی ار ایکس trx بیشتر اشنا شویم : آن تسمه های سیاه و زرد که در بسیاری از باشگاه ها آویزان هستند،تی ار ایکس trx  است  به معنای تمرین معلق تی آر ایکس trx  ورزشی کامل که به جای تکیه بر دستگاه ها یا دمبل ها از وزن بدن خود…