در ادامه سلسله مقالات مرتبط با ورزش اسپینینگ  (spinning) ، اینبار به نکات مهم و ضروری ورزش اسپینینگ خواهیم پرداخت . ابتدا بررسی خواهیم کرد که آیا این ورزش می تواند باعث آسیب رسانی به بدن شود یا خیر و در ادامه محدوده ی سنی کسانی که می توانند به این ورزش بپردازند بیان خواهد شد…