ورزش قایقرانی از جمله رشته های ورزشی ای است که مورد استقبال خوب بانوان قرار گرفته است. قایقرانی بانوان در سال های اخیر رشد زیادی داشته و ورزشکاران این رشته توانسته اند حتی مدال های آسیایی نیز کسب نمایند. برای اینکه از نزدیک با این رشته ورزشی آشنا شوید بهتر است به دریاچه مجموعه ورزشی…