ورزش پیلاتس ( pilates ) نام خود را از ابداع کننده اش، یعني یوزف هوبِرتوس پیلاتِس (Joseph Hubertus Pilates) گرفته است. این ورزش ، روشی برای بهبود آمادگی جسمانی است که چند سالی است در کشورمان ایران مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در ادامه این مقاله به معرفی این ورزش خواهیم پرداخت. تاريخچه ورزش…