دستگاههای بدنسازی و عضلات درگیر کننده:

دستگاههای بدنسازی به لوازمی اطلاق می شود که با استفاده از آنها سوخت و ساز بدن بالا رفته و همچنین باعث تقویت، حجم بیشتر، کات شدن و در نتیجه قوی شدن عضلات می شود.

در علوم زندگی امروزی استفاده از لوازم ورزشی بسیار رایج شده است و بیشتر افراد در خانه و حتی در محل کار خود برای بهبود سلامتی خود و یا افزایش سوخت و ساز بدن از دستگاههای بدنسازی استفاده می کنند .

دستگاههای بدنسازی به سه دسته کلی زیر تقسیم می شود :

دستگاه بدنسازی هوازی

دستگاه بدنسازی وزنه آزاد

دستگاه بدنسازی سیم کش

 

۱-دستگاههای سینه :

این دستگاه چند نوع مختلف دارد پرس سینه ،زیر سینه و بالا سینه که به ترتیب قسمت های نام برده شده را تمیرن میدهد.
عضله هدف :سینه ای بزرگ

دستگاههای بدنسازی | پرس سینه
دستگاههای بدنسازی | پرس سینه
دستگاههای بدنسازی |زیر سینه
دستگاه زیر سینه
دستگاههای بدنسازی |بالا سینه
دستگاه بالا سینه

 

دستگاه فلای:

عضله هدف:قسمت داخلی (قفسه) سینه

دستگاههای بدنسازی|فلای
 فلای

دستگاه کراس اور:
عضله هدف :قفسه سینه در ۳ ناحیه بالایی پایینی و میانی با تغییر زاویه (این دستگاه چند منظوره میباشد)

دستگاههای بدنسازی|کراس اور
کراس اور

 

۲-دستگاههای پا :

جلوپا نشسته:
عضله هدف چهار سر زانویی

دستگاههای بدنسازی|جلوپا
دستگاه جلوپا

پرس پا :
عضله هدف داخلی ران

دستگاههای بدنسازی|پرس پا
پرس پا

پشت پا خوابیده :
عضله هدف پشت پا

دستگاههای بدنسازی|پشت پا
 پشت پا

اسکات پا :
عضله هدف کل عضلات پایین تنه

دستگاههای بدنسازی|اسکات پا
 اسکات پا

ساق پا :
عضله هدف دوقلو (ساق) پا

دستگاههای بدنسازی|ساق پا
ساق پا

کیک بک :
عضله هدف سرینی پا

دستگاههای بدنسازی|کیکبک
کیکبک

 

 

۳-دستگاههای سرشانه :

 

دستگاه پرس سرشانه
عضله هدف دلتویید میانی و قدامی

دستگاههای بدنسازی|پرس سرشانه
دستگاههای بدنسازی | پرس سرشانه

 

۴-دستگاههای پشت :

دستگاه سیم کش (لت):
عضله هدف پشتی بزرگ

دستگاههای بدنسازی|لت
دستگاههای بدنسازی | لت

 

دستگاه سیم تی بار و اچ :
عضله هدف ذوزنقه

 

دستگاههای بدنسازی|تی بار
تی بار

 

۵-دستگاههای بازو :

جلوبازو لاری:
عضله هدف قسمت قدامی بازو

مطلب پیشنهادی:  شناخت نوع و تيپ بدنی برای طراحی برنامه بدنسازی

 

دستگاههای بدنسازی|لاری
لاری

پشت بازو:
عضله هدف قسمت خلفی بازو

 

دستگاههای بدنسازی|پشت بازو
پشت بازو

شما هم در زیر این پست  در سایت باشگاه ما تجربیات خود را از صبحانه های رژیمی خود برای ما و دیگر دوستان بیان کنید

مطالعه مقالات زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

پیامی بنویسید